Materiál (proč beton)

10 důvodů proč používat beton v kanalizaci

Hospodárnost

 • Betonové a železobetonové trouby bývají starší než 100 let a splňují požadavky TKP ŘSD o průměrné životnosti 100 let
 • Betonové a železobetonové trouby jsou vyrobeny z přírodních tuzemských surovin
 • Ostatní materiály jsou závislé na ztenčujících se zdrojích a silně rostoucích cenách ropy

Rozměrová stálost

 • Je prakticky vyzkoušeno a ověřeno, že betonové a železobetonové trouby jsou rozměrově stálé
 • Betonové a železobetonové trouby jsou robustní a v rámci havárií a povodní vydrží mnohonásobně vyšší zatížení, než potrubí z jiných materiálů
 • Trouby z termoplastických materiálů se v kanalizaci používají teprve ca 50 let a nelze je proto srovnávat s ostatními materiály, pokud jde o životnost.

Odolnost vysokotlakému čištění

 • Betonové a železobetonové trouby jsou tuhé a odolné
 • Betonové a železobetonové trouby odolají mycímu tlaku vyššímu než 100 bar.
 • Trouby z jiných, měkčích materiálů mohou být při čištění kanálů poškozeny, obzvláště když je v případě výskytu odolných usazenin zapotřebí mycí tlak vyšší než 120 bar.

Polohová stabilita a odolnost proti vztlaku

 • Betonové a železobetonové trouby mají vysokou vlastní hmotnost a proto jsou polohově stabilní a odolné proti vztlaku
 • Betonové a železobetonové trouby zůstávají, na rozdíl od lehčích trub, při zabudování bezpečně a stabilně v požadované poloze.
 • Betonové a železobetonové trouby nemění polohu působením vztlaku ani při silných dešťových srážkách, vzestupu hladiny spodních vod, nebo povodních.
 • Pestrost průřezů
 • Betonové a železobetonové trouby lze vyrábět s různými tvary průřezů pro otevřený, nebo uzavřený výkop (protlak trub)
 • Pro speciální oblasti použití nabízejí výrobci trub individuální řešení

Ekologická nezávadnost

 • Betonové a železobetonové trouby splňují už dnes standard Evropské komise „buying green“ (nakupujte zeleně)
 • Betonové a železobetonové trouby jsou po uplynutí své životnosti jednoduše a bezproblémově recyklovatelné a lze je znovu použít jako stavební materiál.
 • Výroba betonu se dobře snáší s ochranou životního prostředí, protože se používají pouze čisté přírodní suroviny.

Odolnost proti otěru

 • Betonové a železobetonové trouby jsou se svou homogenní strukturou materiálu a velkými tloušťkami stěn odolné proti otěru.
 • Betonové a železobetonové trouby jsou vhodné i pro průřezovou rychlost toku 10 m/s.
 • U pokusů s darmstadtským sklopným žlabem byl po 100.000 pracovních cyklech zjištěn průměrný otěr 0,2 až 0,3 mm.
 • Betonové a železobetonové trouby se svými tloušťkami stěn a strukturou materiálu jsou vhodné pro vysoké rychlosti toku a extrémní přepravu splavenin, například písku.

Odolnost proti korozi

 • Betonové a železobetonové trouby jsou vhodné pro všechny běžné odpadní vody
 • Betonové a železobetonové trouby jsou odolné vůči rozpouštědlům a čistícím prostředkům
 • Betonové a železobetonové trouby lze snadno opatřit výstelkou, pokud mají být odváděny agresívní průmyslové odpadní vody.

Hydraulická výhodnost

 • Betonové a železobetonové trouby vykazují malou drsnost stěn a tím i malý odpor.
 • Počáteční standardní drsnost stěn betonových a železobetonových trub je provozem nadále soustavně snižována.

Odolnost vůči teplotě

 • Betonové a železobetonové trouby snadno odolávají vysokým teplotám a jsou vhodné pro stálý odtok o teplotě až 35°C.
 • Betonové a železobetonové trouby krátkodobě snášejí odpadní vody o teplotě až 95°C.
 • Betonové a železobetonové trouby zůstávají tvarově stálé a nosné i při zvyšujících se teplotách – na rozdíl od termoplastu.
 • Beton je nehořlavý. Dojde-li v kanálu k nehodě kvůli hořlavým kapalinám
 • Betonové trouby neshoří
 • Betonové trouby vystavené ohni nevytvářejí jedovaté spaliny
 • Povrch betonových trub není poškozen sedáním.

Vodotěsnost

 • Betonové a železobetonové trouby jsou trvale těsné a bezpečné proti vrůstání kořenů.
 • Betonové a železobetonové trouby jsou opatřeny integrovaným těsněním z elastomerů.
 • Spoje se v rámci první zkoušky testují při 2,5 bar navíc také při smykovém zatížení. Spoje rovněž splňují požadavky uložení potrubí v ochranných zónách různého typu.