Vpusti

Uliční vpusti jsou určeny k zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací nebo jiných veřejných prostranství do stokové sítě. Mohou být sestaveny s odkalištěm bez kalového koše nebo se spodním výtokem a kalovým košem. Uliční vpusti bez kaliště musí být opatřeny kalovým košem ve shodě s ČSN EN 1917. Kalový koš je osazen v rámu vtokové mříže. Výtok je tvořen hrdlem, což vede k snadnému napojení trouby DN 150 nebo DN 200 a hlavně k dobrému utěsnění. Betonové dílce jsou určeny pro všechna místa zabudování dle klasifikace DIN 1213.

 

Horské vpusti Uliční vpusti