Trubní program

Betonové a železobetonové trouby jsou určeny pro odvádění odpadních vod, dešťových vod a povrchových vod samospádem nebo při nízkém přetlaku, jsou určeny pro výstavbu zejména jednotných a dešťových kanalizací. Výrobky splňují nejpřísnější kriteria požadovaná pro dopravní stavby a dále  jsou dodávány i pro stavby ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC.

 

Trouba betonová hrdlová DN 300/1000

 

Trouba železobetonová hrdlová DN 300/1000

 

Trouba betonová dříková DN 300/1000

 

Trouba železobetonová dříková DN 300/1000

 

Trouba betonová patková DN 100/1000

 

Trouba k protlačování