Šachty

Kanalizační šachty jsou tvořené šachtovými díly (dna, skruže, konusy, zákrytové desky, přechodové desky, vyrovnávací prstence, poklopy..) umožňující přístup k systémům stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou určeny pro odvádění odpadních, dešťových a povrchových vod samospádem při nízkém přetlaku. Šachty slouží k zavzdušnění, odvětrání, údržbě, čištění a kontrole.

Šachty slouží k připojení trub:

  • železobetonových
  • betonových
  • sklolaminátových
  • z PVC (hladké, žebrované a korugované)
  • kameninových
  • PEHD a PP