Obklady šachtových den a skružoviny

Šachtová dna - jsou vyráběna pouze na zakázku, dle požadavků zákazníka. Cena zakázkového výrobku je stanovena pro šachtové dno s betonovou kynetou opatřenou nátěrem  a stupadlem, bez dodání a montáže šachtových přechodek .

Na zakázku vyrábíme šachtové dno:

  • s celoplastovou kynetou
  • s betonovou kynetou a nástupnicí obloženou čedičem
  • s betonovou kynetou a nástupnicí obloženou kameninou
  • infra s celoplastovou kynetou
  • s betonovou kynetou a nástupnicí obloženou -infra s celoplastovou kynetou.  

K ceně šachtového dna je zapotřebí dokalkulovat cenu 200,- Kč za každý další přívod, cenu šachtových vložek, cenu celoplastové kynety, cenu obkladového materiálu.

 

Skruže - na zakázku vyrábíme skruž s vložkou:

  • obloženou čedičem 90°, 120°, 180°, 360°
  • obloženou keramikou 90°, 120°, 180°, 360°
  • umístit přívod pro spadiště

 

K ceně skruže je zapotřebí dokalkulovat cenu šachtové přechodky a obkladového materiálu.