Právní ujednání

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o skupině TIBA BETON CZ jejích dceřiných a přidružených společnostech a o službách, které nabízejí. 

Přestože  věnovala přípravě obsahu webových stránek dostatečnou péči, neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují..

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není TIBA BETON CZ v žádném případě odpovědná za jakékoli škody  (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení a) s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a b) s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TIBA BETON CZ podléhá podmínkám TIBA BETON CZ upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TIBA BETON CZ (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TIBA BETON CZ. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TIBA BETON CZ nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.