O nás

 

TIBA BETON CZ, s.r.o. se zaměřuje především na výrobu betonových a železobetonových rour se zesílenou sílou stěny, na šachtový program se sílou stěny 90 a 120 mm a na výrobu uličních vpustí a dalších doplňků pro komplexní dodávky k výstavbě splaškových a dešťových kanalizací a odvodnění silnic, dálnic a dalšich ploch.

V roce 1993 proběhla ve Chvaleticích ivestiční výstavba, při které došlo k úpravě výrobních hal, skladových prostor, k montáži mísícího centra a nové technologie od německé firmy Georg Prinzing. Jedná se o stroje Mistral a Tornádo. Na těchto strojích se vyrábí od roku 1994 podle programu pro splaškovou a dešťovou kanalizaci a odvodnění dle norem DIN (dnes EN).

V roce 2002 byl pro zvýšení kvality uveden do provozu stroj Vihysimplex na výrobu spodních dílů šachet, který nahradil již nevyhovující zařízení, a v roce 2006 stroj na zkoušení vodotěsnosti betonových rour. 

V letech 2005-2007 zahájila společnost výrobu velkorozměrových šachtových den DN 1200 a DN 1500 a výrobu infrašachet. Od roku 2009 vyrábíme šachtové komplety pro tlakovu kanalizaci v provedení DN 800 a DN 1000 včetně technologického vybavení.

Novinkou roku 2011 jsou kompaktní šachtová dna MASTER, která jsou produkována jedním výrobním taktem z litého SCC betonu. Výhodou je vysoká pevnost betonu v celém průřezu výrobku.

Firma úspěšně prošla v roce 2001 certifikací systému řízení jakosti dle norem ISO 9002:1995. V průběhu dubna 2001 proběhl certifikační audit podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Tyto audity jsou dle platných EN pravidelně posuzovány. Poslední přezkoumání systému proběhlo 26.11.2010 s platností certifikátů do 26.11.2011.

Pro zákazníka zajišťujeme technický servis jak ve stadiu cenových nabídek, tak i při vlastní realizaci staveb.

Věřím, že vysoká kvalita, dostupná cena spokojená s kvalitním servisem u Vás, našich zakázníků, najde dostatečnou přízeň i do budoucna.